Các điều khoản và điều kiện

Liên hệ chúng tôi

  Các điều khoản và điều kiện

  List Forex Brokers Ltd – TERMS AND CONDITIONS

  LAI LỊCH

  Đối chiếu điểm Forex với công việc với khách hàng (thích bạn) để xem xét và cuối cùng chọn một đại diện ngoại hối (dịch vụ). Dịch vụ tương tự như vậy cũng toàn diện đối với bất kỳ hạng mục và quản lý cấp dưới nào còn lại được cung cấp bởi Compare Forex ngay bây giờ và một lần nữa.

  The utilization of this (Site) by any end-client, on any PC, cell phone, tablet, console or other gadget (Device) is dependent upon these Terms and Conditions and Compare Forex’s Privacy Policy just as some other extra terms, conditions, approaches, rules, disclaimers and notification showed by Compare Forex on the Sites (Các điều khoản và điều kiện).

  By utilizing the Site and through the route and survey the examination tables you recognize and concur that you will, at unsurpassed, stick to Compare Forex’s Terms and Conditions (như được thay đổi một lần trong một thời gian).

  MÔ TẢ DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB

  – Bạn có thể truy cập Dịch vụ trên Trang web của chúng tôi và kết hợp:

  – Hướng dẫn trao đổi thương mại không quen thuộc;

  – Khảo sát các đại lý ngoại thương;

  – các bảng tương quan theo các đại lý ngoại thương hoặc hợp đồng tiềm năng để phân biệt (CFD) đại lý mà bạn truy cập thông qua các Trang web;

  – các giai đoạn thư từ khác nhau (đếm cuộc nói chuyện trực tiếp, email và điện thoại) được sử dụng để chuyển dữ liệu trao đổi; và

  – một số mặt hàng khác, chính quyền, và các yếu tố (Dịch vụ bổ trợ) có thể truy cập hoặc cung cấp cho bạn bằng So sánh Forex liên quan đến Dịch vụ, bao gồm các mặt hàng bên ngoài hoặc cơ quan quản lý.

  TRANG MẠNG

  Trang web được lên kế hoạch cung cấp cho bạn dữ liệu về các thương gia ngoại thương cũng như các chuyên gia CFD theo thỏa thuận (cùng với nhau, Người môi giới), để hướng dẫn bạn và giúp bạn xem xét sự đóng góp hỗ trợ của các Nhà môi giới khác nhau và giúp bạn chọn Nhà môi giới phù hợp với yêu cầu của bạn.

  VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB

  Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên Trang web của chúng tôi được cung cấp cho bạn mà không có gì. Hãy ghi nhớ điều đó, Compare Forex recognizes that it has legally binding associations with the Brokers recorded on the Site and gets installments from those Brokers (counting getting installments from specialist sites (partners) when clients click on the ‘view sitechoices on every correlation page).

  Think about Forex additionally recognizes that:

  some or all of the data displayed on the Site has been provided by Brokers and Compare Forex has not checked such data;

  Think about Forex obtains data physically and doesn’t get refreshed data naturally from any Brokers;

  data on Brokers can be hard to think about and emotional translation is now and then required;

  any assertion you might peruse on the Site is instructive just and are not expected to be articulations of the law, guideline or administrative approach;

  with respect to Australian Brokers, the Site shows costs (remembering costs for spreads and moving expenses) in AUD (Australian dollars);

  as to Brokers outside of Australia, the Site shows costs (remembering costs for spreads and moving expenses) in USD [American dollars];

  Think about Forex Brokers is anything but an enlisted forex supplier or ASIC supplier;

  all data and correlations gave are on the Site are synopses just; và

  Contrast Forex makes strides with correct mistakes promptly, where such errors are distinguished and brought to Compare Forex’s consideration.

  LIMITATION OF LIABILITY

  Exchanging CFD’s or Foreign Exchange items are innately dangerous and may make you endure misfortune.

  Before choosing an agent as well as settling on any choice to exchange CFD’s or Foreign Exchange items, you should audit the significant Broker’s item revelation articulations, make your own enquiries with respect to the appropriateness of any CFD’s or Foreign Exchange items and look for proficient monetary counsel concerning the reasonableness of the item. Cũng thế, you should raise any inquiries or worries comparable to a CFD, Foreign Exchange items, Broker or exchange with your expert specialist organization and the Broker.

  To the most extreme degree allowed by law:

  we avoid all guarantees and portrayals with respect to the rightness, exactness, sự đầy đủ, fulfillment, cash, dependability, idealness or value of any data or other substance contained on the Sites, or the Service;

  we don’t ensure the precision, idealness as well as culmination of data on any Broker or the nature of the outcomes got from the Site;

  we don’t ensure that the Sites, hoặc máy chủ hỗ trợ Sites, được giải phóng khỏi những kẻ đầu hàng, nhiễm trùng hoặc các bộ phận bị tổn thương khác, hoặc sẽ liên tục hoặc không mắc lỗi; và

  – chúng tôi cũng không, cũng không phải đại diện của chúng tôi, quan chức, thủ lĩnh, công nhân dự án hoặc chuyên gia, sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ ngay lập tức, quanh co, đáng kể hoặc bất hạnh hoặc tổn hại khác đối với bất kỳ cá nhân hoặc chất nào, trong bất kỳ trường hợp nào, gây ra (bất kể là do bất cẩn hay trong bất kỳ trường hợp nào), nổi lên liên quan đến việc bạn sử dụng, hoặc bất lực để sử dụng, các Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào của chúng tôi hoặc dữ liệu khác có trên Trang web.

  Bạn đồng ý hoàn trả cho chúng tôi đối với bất kỳ hoạt động nào, rủi ro, Bảo hành, bất hạnh, làm hại, tiếp tục, Giá cả (tính tuy nhiên không bị hạn chế đối với các chi phí hợp pháp) chịu đựng hoặc mang lại bởi chúng tôi, bất kể nói thẳng hay hàm ý, về:

  – bạn vi phạm hoặc không công nhận bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào trong số này;

  – bất kỳ lỗi hoặc lỗi nào trong bất kỳ hình ảnh hoặc đảm bảo nào của bạn;

  – việc sử dụng các Trang web của bạn; cũng như

  – việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

  Nothing in these Terms and Conditions is to be perused or applied to bar, confine, adjust or avoid, limiting or changing any condition, Bảo hành, assurance, right or cure inferred by law and which by law can’t be barred, confined or altered.

  ACCESS

  We grant you a limited, revocable, non-exclusive, non-assignable, non sub-licensable licence and right to use, access or browse the Sites on any device, and use the Service, strictly in accordance with these Terms and Conditions. Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ nào trái với các Điều khoản và Điều kiện này đều bị nghiêm cấm.

  Chúng tôi bảo lưu quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn làm gián đoạn hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Trang web hoặc Dịch vụ bất kỳ lúc nào vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong, bảo trì chung quá, hoặc cập nhật của, các trang web. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác về việc gián đoạn hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Trang web.

  Chúng tôi trao cho bạn một hạn chế, revocable, không chọn lọc, non-assignable, giấy phép không cấp phép lại và quyền sử dụng, truy cập hoặc sử dụng các Trang web trên bất kỳ tiện ích nào, và sử dụng Dịch vụ, nghiêm ngặt theo các Điều khoản và Điều kiện này. Mọi việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ trái với các Điều khoản và Điều kiện này đều bị hạn chế hoàn toàn.

  Chúng tôi duy trì bất kỳ quyền hạn nào cần thiết để trong thời gian ngắn hoặc lâu dài cản trở hoặc làm suy yếu việc chấp nhận Trang web hoặc Dịch vụ bất cứ khi nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm tuy nhiên không giới hạn đối với, hỗ trợ chung là tốt, hoặc cập nhật của, các trang web. We won’t be at risk to you or some other individual for interference or end of admittance to the Sites.

  CUSTOMER DATA

  While utilizing the Service, you might decide to give, chuyển khoản, import, send, post, or make open to Compare Forex sure of your, your Customersor other data, information, content or programming (Customer Data). You award us and our outsider suppliers, as relevant, a non-selective permit to utilize, process, access, change, show, duplicate and store Customer Data to offer the Support to you, bao gồm nhưng không hạn chế chuyển thông tin đó đến các nhà cung cấp bên ngoài của chúng tôi (đếm các nhà môi giới) và để thu thập và liên quan đến dữ liệu như được chỉ ra trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và một số phần khác của các điều khoản này.

  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

  Để đủ điều kiện truy cập Trang web và sử dụng Dịch vụ, chúng tôi cần bạn giải quyết và đảm bảo rằng bạn:

  – đã trưởng thành 18 nhiều năm thành lập;

  – hiện không bị từ chối hoặc trong bất kỳ trường hợp nào bị hạn chế sử dụng Dịch vụ;

  – không phải là đối thủ của công việc kinh doanh của chúng tôi, or are not involving the Service because of reasons that rival our business;

  won’t disregard any of our or some other individual’s privileges, including yet restricted to, licensed innovation freedoms; và

  you have full power to go into any concurrence with us regarding utilizing the Sites or the Service, including yet not restricted to, consenting to be limited by these Terms and Conditions, and doing as such doesn’t disregard whatever other understanding which you host with some other get-together.

  CONSENT AND CONDUCT

  If it’s not too much trouble, read these Terms and Conditions cautiously prior to utilizing the Site. By utilizing, getting to or perusing the Sites on any gadget, you connote that you have perused, comprehended and consent to be limited by these Terms and Conditions completely notwithstanding some other pertinent laws or guidelines. On the off chance that you don’t consent to any of these Terms and Conditions, kindly don’t utilize the Site.

  When utilizing, truy cập hoặc xem qua các Trang web, hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn cần phải đồng ý với tất cả các luật, quyết tâm, hướng dẫn, ngành và mã liên kết đào tạo, và hành động theo các nguyên tắc và thông lệ thường được thừa nhận trong ngành.

  SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  Bất kỳ chất nào được đánh dấu hoặc hiển thị trên Trang web, bao gồm tuy nhiên không giới hạn đối với, hình minh họa, tiêu đề, biểu tượng, ký hiệu, tên thương hiệu, bản văn, hình minh họa, các kế hoạch, ảnh chụp, những bức ảnh, âm thanh, âm thanh, Âm nhạc, băng hình, phác thảo, tập hợp thông tin, lập trình và tất cả các quyền tự do đổi mới được bảo vệ có trong đó (chất của chúng tôi), được sở hữu bởi chúng tôi, các công ty con của chúng tôi, đồng bọn, người cấp phép cũng như nhà cung cấp nội dung (lớn hơn). Bạn nhận ra và đồng tình rằng:

  – chất của chúng tôi là và vẫn là tài sản chọn lọc của chúng tôi, chi nhánh của chúng tôi, đồng bọn, người cấp phép cũng như nhà cung cấp nội dung (tất cả mọi thứ đã được cân nhắc);

  – bạn được phép truy cập nội dung của chúng tôi trên các Trang web theo các Điều khoản và Điều kiện này và phụ thuộc vào tất cả các quy định liên quan quản lý hoạt động đổi mới được cấp phép, bao gồm tuy nhiên không giới hạn đối với, Đạo luật bản quyền 1968 (Ví dụ);

  – việc bạn sử dụng chất của chúng tôi là dành cho cá nhân, educational and non-business purposes just and doesn’t concede you any freedoms comparable to any copyright, các kế hoạch, brand names or other licensed innovation or material privileges connecting with our substance on the Sites; và

  you won’t adjust, duplicate, copy, disseminate or rearrange, send, show, perform, replicate, distribute, permit, make subordinate works from, move, sell or reuse any part of the Sites or our substance without our express composed authorisation.

  THIRD PARTY SITES

  The Sites might contain connections to different sites, applications or different items or administrations worked by outsiders (Third Party Sites). We don’t support, screen or have command over, and are not liable for the substance or approaches on any Third Party Sites. We likewise don’t make any guarantees or portrayals with respect to the quality, precision or legality of the substance on any Third Party Sites. Your admittance to any Third Party Sites by means of the Sites is in like manner at your own danger, và chúng tôi khuyên bạn nên đưa ra yêu cầu trước khi tùy thuộc vào bất kỳ chất nào trên bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào.

  CẬP NHẬT

  Chúng tôi yêu cầu tất cả các quyền thay đổi, thay đổi, thêm hoặc loại bỏ các điều khoản và điều kiện này bất cứ khi nào mà không cần thông báo cho bạn, mạnh mẽ khi nó hiển thị trên Sites. Bằng cách tiếp tục sử dụng, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Trang nào sau bất kỳ tiến trình nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này, ý bạn là bạn đã nghiên cứu kỹ, hiểu và đồng ý bị giới hạn bởi các Điều khoản và Điều kiện mới.

  KHIẾU NẠI

  Assuming that you are aware of or suspect any infringement of these Terms and Conditions, if it’s not too much trouble, contact Admin[@]listbestforexbrokers.com

  CONTACT

  Assuming you have any inquiries, remarks or worries about these Terms and Conditions if it’s not too much trouble, reach us by means of email: Admin[@]listbestforexbrokers.com

  Last modified: 15/0/2022

  Gửi cái này cho một người bạn